การปรับภาพ ก่อนนำลง Website ด้วย Photoshop

การปรับภาพ ก่อนนำลง Website ด้วย Photoshop โดยไปที่คำสั่ง Save for Web& Device
หรือการทำ Image Optimization เพื่อลดขนาดของการโหลดข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รวดเร็วขึ้นครับ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เข้าไปที่โปรแกรม Photoshop
2.เลือกภาพที่ต้องการปรับแต่งก่อนนำลงเว็บ
3.กด ใช้คำสั่ง Save for Web& Device โดย กด Ctrl + Shift + Alt + S


4. กด เลือก ปรับ องค์ประกอบ
A) ชนิดของ File :  JPEG/GIF/PNG-8/PNG-24
B) คุณภาพของภาพ : Low/Medium/High/very High/Maximum
C) ขนาดของภาพ :


5.กดปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึก

หลังจากทำตามขั้นตอนเบื้องต้นทั้งหมดก็จะได้ขนาดไฟล์ที่เล็กเหมาะสำหรับลงเว็บไซต์ได้แล้วนะครับ

Leave a Comment