SEO SERVICES

บริการ SEO และ Online Advertising
ที่จะช่วยให้การทำการตลาดออนไลน์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การันตีเว็บติด Top 10 and Top 20 บน Google สำหรับ 1 คีย์เวิร์ด

On-Site SEO

Website Audit
ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์และประเมินก่อนทำ SEO
Keyword research and analysis
ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคีย์เวิร์ด
Website content modification
ปรับปรุงคุณภาพคอนเทนต์บนเว็บไซต์ตามความเหมาะสม
Competitors research and analysis
ตรวจหาและตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์ของคู่แข่ง
Keyword Optimization
ปรับปรุงคุณภาพคีย์เวิร์ด
Meta-Data Optimization
ปรับปรุงและสร้างคุณภาพ คำอธิบายของเว็บไซต์
URL Optimization
ปรับปรุงคุณภาพ URL
URL Internal Links Building
สร้าง/เพิ่มลิ้งค์ภายในเว็บไซต์
Sitemap Submission
ส่ง Sitemap ให้ Google สแกนหลังจากที่ปรับปรุงเว็บไซต์แล้ว

Off-Site SEO

Google Site Integration
เชื่อมต่อเว็บไซต์เข้ากับ Google Search Console
เชื่อมต่อเว็บไซต์เข้ากับ Google Analytics

Social Site Integration
เชื่อมต่อเว็บไซต์เข้ากับสื่อโซเชียลมีเดีย
 สร้างบทความ 1 บทความต่อเดือนสำหรับสร้างลิงค์จากต่างเว็บไซต์

ค่าบริการไม่ถูกรวมใน Package

ค่าบริการโฆษณาที่จ่ายโดยตรงให้ Google Ads และ Facebook ไม่รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจ ราคานี้ไม่รวมค่าโฆษณาที่จ่ายให้ Google และ Facebook โดยตรง