รับทำเว็บไซต์ ปรึกษาฟรี
  • Standard Package

    เว็บไซต์โปรไฟล์มาตรฐาน เหมาะสำหรับธุรกิจ SME รายย่อย มีระบบจัดการข้อมูล (ระบบหลังบ้าน)สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้

  • Scale up

    เว็บไซต์ขนาดกลาง และเว็บไซต์ขนาดใหญ่ เพื่อต่อยอดการทำตลาดออนไลน์ในอนาคต พร้อมรับประกันตลอดการใช้งาน

  • Shine up

    เว็บไซต์ออกแบบพิเศษโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ ตามความต้องการของคุณ พร้อมรับประกันตลอดการใช้งาน

WEB START UP

เหมาะกับธุรกิจเริ่มต้น ขนาดย่อม เหมาะ แก่ผู้ที่ต้องการโชว์ข้อมูลสินค้า และข้อมูลร้าน สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ด้วยตัวเอง ใช้งานได้ง่าย

SCALE UP

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางต่างๆ ร้านอาหาร โรงแรม บริษัท ห้างร้านต่างๆ มีมาตรฐานพร้อมใช้งาน สร้างคอนเทนต์เพิ่มได้

SHINE UP

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ต้องการมากกว่าเว็บไซต์ เช่น ต้องการเว็บที่คล้ายแอพพลิเคชั่น เป็นราคาเริ่มต้น

E-Commerce

การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

WEB START UP

เหมาะกับธุรกิจเริ่มต้น ขนาดย่อม เหมาะ แก่ผู้ที่ต้องการโชว์ข้อมูลสินค้า และข้อมูลร้าน สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ด้วยตัวเอง ใช้งานได้ง่าย

SCALE UP

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางต่างๆ ร้านอาหาร โรงแรม บริษัท ห้างร้านต่างๆ มีมาตรฐานพร้อมใช้งาน สร้างคอนเทนต์เพิ่มได้

SHINE UP

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ต้องการมากกว่าเว็บไซต์ เช่น ต้องการเว็บที่คล้ายแอพพลิเคชั่น เป็นราคาเริ่มต้น

E-Commerce

การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น